Posts

Showing posts from May, 2017

Alpine with LEMP

Image
ทำ Lightweight Web Containerก่อนหน้านี้ทำ web server container ไว้อันหนึ่ง (ทีม Dev ถนัด Ubuntu) ใช้ Ubuntu + Nginx + PHP7 + FFmpeg + bower + node.js + และอื่นๆอีกเล็กน้อย ได้ขนาดของ container เกือบ 600 MB... ใหญ่มากๆ

จึงเป็นที่มาของการทำ container ที่บางเบากว่าเดิม แต่ประสิทธิภาพไม่ลดลงที่สำคัญ ต้องไม่ไปกระทบ code เดิม หรือไปทำให้ทีมงานต้องลำบาก แน่นอนว่า Distro ขนาดเล็กอย่าง #Alpine จึงเป็นตัวเลือกแรกๆ  ใน website ของ Alpine คุยไว้ว่า มีขนาด ไม่เกิน 5 MB 8MB แต่พอดึงลงมาดู พบว่า มีขนาดเพียงแค่ 3.99 MB เท่านั้นลองเปรียบเทียบขนาด Linux container ของแต่ล่ะ Distro


DistroContainer sizeCentOS193 MBUbuntu117 MBPhoton128 MBDebian124 MBBusybox1.11 MBAlpine3.99 MB
จะเห็นว่า Busybox มีขนาดเล็กที่สุด ผมมักจะเห็น Busybox ถูกใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก ที่มี resource จำกัด เช่นพวก embedded hardware, router, hub, Wireless AP ขนาดเล็ก

Alpine ถูกพัฒนาเพิ่มเติม โดยใช้พื้นฐานจาก busybox มี package manager ที่ใช้งานง่ายอย่าง apk

ทั้ง Apache และ Nginx ต่างก็มี container ที่ใช้ Alpine โดย
Container ของ Apache มีขนาด …

Welcome AOMedia Video 1 (AV1)

Image
ผมคิดว่า #HEVC ไปได้ช้า ส่วนหนึ่งเพราะมีการเก็บ license (กรณีการนำไปใช้กับสื่อ physical, ระบบตอบรับสมาชิก และระบบเก็บเงินก่อนรับชม) ผู้ผลิต 4K TV ต้องจ่าย $1.5 USD ต่อเครื่อง หรือโทรศัพท์ ที่ $0.8 USD ต่อเครื่อง...

รวมๆ แล้วผู้ผลิตมือถือยี่ห้อหนึ่ง จ่าย $50 ล้าน USD ต่อปี นี่เสือนอนกินเลยนะ แบบนี้ไงจึงถูกต้าน และนำไปสู่ การจัดตั้งกลุ่ม #AOMedia (Alliance for Open Media)

สมาชิกในกลุ่ม AOMedia คุ้นตาทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น #google#amazon #IBM#netflix #microsoft #cisco #polycom #videolan #ateme #arm #amd #nvidia#realtek มีครบทั้งสาย software, hardware, service

ตัวหลักอย่าง #Google เอา VP9 ไป optimize (เรียกว่า #VP10) ร่วมกับทาง #cisco (#Thor) และ #Mozilla (#Daala) กลายมาเป็น AOMedia Video 1 หรือเรียกสั้นๆว่า #AV1

สำหรับ #VP9 ก็อยู่ไม่นาน เช่นกัน ท้ายที่สุด จะนำไปสู่การใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่ support AV1

Browser ใหม่ๆ เกือบทุกตัว (ยกเว้น Safari) เล่น VP9 ได้ เมื่อเล่น VP9 ได้ ก็เล่น AV1 ได้

AV1 ยื่นเป็น video standard ของ #IETF ส่วน HEVC เป็น standard ของ #ITU ที่ตลกคือ ไอ้ 2 หน่วยงานนี้ไม่ถูกกัน (…

Wirecast 7.6 released

Image
Wirecast 7.6Fixes and EnhancementsNew! Capture NewTek NDITM sources!Fixed RSS feeds not working properly in the Text widgetFixed a crash occurring as a result of using a large number of CEF sources (i.e. Titles)Fixed an issue where Toggle Broadcast for Periscope was grayed outChanged Periscope API for “Should Tweet” to “Should Not Tweet”Fixed a crash that could occur when a YouTube Event ended by closing an unsaved documentFixed an issue where a Facebook stream would restart after Stream Delay time has elapsedFixed an issue where the cursor exits the Places field after each key stroke in the Facebook destinationAdded a better error message if Facebook prevents creating a stream due to broadcasting copyrighted materialAdded more encoder presets for Facebook destinationDisplay settings for previously scheduled Facebook eventsFixed an issue where deleting an encoder from Periscope’s dashboard would break authentication until restarting WirecastFixed issues when performing Smooth transiti…

Wowza Streaming Engine 4.7.0 (build 20186) released!

Image
What's New
Alibaba Cloud support Stream Target Workflow Improvements MPEG-DASH Ingress and Egress over HTTP with Akamai Stream Target Wowza Player for VOD Edge Applications Change logs

Added Wowza CDN stream target Fixed Akamai HLS stream target so that when cupertino.renditions is set to audioonly but cupertinoCreateAudioOnlyRendition is set to false, the original source stream is pushed if it's audio-only Fixed applehls MediaCaster so that configured stream targets are triggered correctly Added Wowza Player to vodedge application type to support Media Cache configurations Fixed restart message in Wowza Streaming Engine Manager when saving Media Cache store or source configurations Fixed MPEGDASH manifest to correctly indicate channel configuration when the number of channels > 2 for AAC audio Fixed Transcoder NVCUVID/CUDA accelerated decoding issue that caused shaky playback of streams with 3 or more B-frames (increased internal frame maximum from 8 to 16) Fixed detection …